Tagastus

Peale tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poega sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemisõigus ei kehti, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi te tellitud kaupa kasutada muul viisil, kui on vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise tagamiseks samal viisil, kui teil oleks lubatud kaupa tegelikus tingimustes testida. kauplus.

Kaupa ei tohi kasutada ja sisse originaalpakend. Kui toode on kasutatud või on tagastatud teises pakendis, siis Osta Targalt OÜ raha tagastama ei pea.

Kui kaupa on kasutatud muul otstarbel kui on vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise tagamiseks või kui sellel on kasutus- või kulumisjälgi, on veebipoel õigus alandada kauba tagastatavat summat. vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus (mille vormi leiab siit: taganemisavaldus) e-posti aadressile in**@al*******.ee“>in**@al*******.eee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhtudel, kui tagastamise põhjus seisneb selles, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellimusele (nt vale või defektiga toode).

Ostja peab kauba tagastama 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest või esitama tõendid selle kohta, et ta andis kauba eelnimetatud tähtaja jooksul üle vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel laekunud maksed.

Veebipoel on õigus keelduda raha tagastamisest kuni tagastatava kauba kättesaamiseni või kuni ostja on esitanud tõendi toodete tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on selgelt valinud e-poe pakutavast soodsaimast tavapärasest saatmisviisist erineva saatmisviisi, ei ole pood kohustatud hüvitama tavapärast saatekulu ületavat kulu.

Veebipoel on õigus müügist taganeda ja nõuda ostjalt kauba tagastamist, kui e-poes märgitud kauba hind on eksituse tõttu oluliselt madalam kauba turuhinnast.

Defektne kaup

The online store is not responsible for the non-compliance of goods sold to a purchaser with the terms and conditions of the contract or for deficiencies which already existed at the time of delivery.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis tekivad pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, parandab või asendab veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada või asendada, tagastab veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud maksed.

Veebipood vastab tarbija kaebusele kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Scroll to Top